ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Компанийн бизнесийн үе шат бүрт тохирсон санхүүжилтийн стратегийг гарган, бизнес төлөвлөгөө, үнэлгээ, санхүүгийн төлөвлөлт дээр зөвлөгөө өгөх, хувьцаат компанийн нийцэл болон тооллогын коммис зохион байгуулах үйл ажиллагааг үзүүлдэг.

НЭГТГЭН, НИЙЛҮҮЛЭХ M&A БОЛОН ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

Ард Секюритиз нь өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагааны хүрээнд компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах, хэлбэрийг өөрчлөх шийдлүүдийг гарган, мэргэжлийн өндөр түвшний үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг.

БИЗНЕС

Бизнес

АНДЕРРАЙТЕР

ӨМЧИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Хувьцаа нь Компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож санал өгөх, ногдол ашиг авах болон хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн үнэт цаас юм.

АНДЕРРАЙТЕР

ӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Өрийн бичиг буюу бонд нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Монгол улсын өрийн хэрэгслийн зах зээл дээр Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд бонд гаргах боломжтой.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

БИЗНЕС

Бизнес

АНДЕРРАЙТЕР

Бид бүхий л төрлийн бизнесийн байгууллагад тохирсон стратеги гаргаж, хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татахад мэргэжлийн цогц үйлчилгээг үзүүлж байна.

АНДЕРРАЙТЕР

ӨМЧИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Хувьцаа нь Компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож санал өгөх, ногдол ашиг авах болон хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн үнэт цаас юм.

АНДЕРРАЙТЕР

ӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Өрийн бичиг буюу бонд нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Монгол улсын өрийн хэрэгслийн зах зээл дээр Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд бонд гаргах боломжтой.

НЭГТГЭН, НИЙЛҮҮЛЭХ M&A БОЛОН ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

Ард Секюритиз нь өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагааны хүрээнд компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах, хэлбэрийг өөрчлөх шийдлүүдийг гарган, мэргэжлийн өндөр түвшний үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Компанийн бизнесийн үе шат бүрт тохирсон санхүүжилтийн стратегийг гарган, бизнес төлөвлөгөө, үнэлгээ, санхүүгийн төлөвлөлт дээр зөвлөгөө өгөх, хувьцаат компанийн нийцэл болон тооллогын коммис зохион байгуулах үйл ажиллагааг үзүүлдэг.

Хөрөнгө оруулалт

Даатгал

Хуримтлал

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com