БИЗНЕС

Нүүр

Бизнес

Даатгал

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Ачаа тээвэр, ложистик

Орон нутаг болон улс хооронд тээвэрлэгдэж байгаа ачаа бараанд учирч болзошгүй эрсдэлүүдээс хамгаалах, тохиолдсон эрсдэлийн нөхөн олговорыг байгууллагад нөхөн олгох даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Банк, санхүү

Даатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн болон түрээсийн бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөд гэнэтийн хохирол учирахад засан сэргээх эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Тус даатгал нь даатгуулагчийн барьж буй зам барилга байгууламж болон түүний угсралт, барилга баригдаж буй орчинд хамааралтай эд хөрөнгөд учирч болох хохирлыг нөхөн сэргээх, засварлах, нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Хөрөнгийн даатгал нь даатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн болон түрээсийн бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөд гэнэтийн хохирол учирахад засан сэргээх эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Уул уурхайн салбар

Тус даатгал нь даатгуулагч байгуулагын эзэмшлийн агуулах зориулалтын байранд байгаа ашигт малтмал, газрын тосны бүтээгдэхүүнд аливаа урьдчилан тооцоолоогүй гэнэтийн үйл явдлын улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаа болон бараа бүтээгдэхүүний чанараас шалтгаалан гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол, гэмтэл бэртэл учруулсан тохиолдолд даатгагч нөхөн төлөх, сэргээн засварлах ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Үл хөдлөх хөрөнгө

Үйлдвэрлэлийн ба үйлдвэрлэлийн бус зориулалттай барилга байгууламж, хувийн барилга байгууламж, орон сууц, зам гүүр, далан зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийг бүх төрлийн эрсдэлээс хамгаалах зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Эрүүл мэнд

АрдМэнд эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагч байгууллагын ажилчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрүүл мэндийг хамгаалах олон төрлийн багцын сонголт бүхий хувийн эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

БИЗНЕС

Нүүр

Бизнес

Даатгал

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Ачаа тээвэр, ложистик

Орон нутаг болон улс хооронд тээвэрлэгдэж байгаа ачаа бараанд учирч болзошгүй эрсдэлүүдээс хамгаалах, тохиолдсон эрсдэлийн нөхөн олговорыг байгууллагад нөхөн олгох даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Банк, санхүү

Даатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн болон түрээсийн бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөд гэнэтийн хохирол учирахад засан сэргээх эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Барилга угсралтын

Тус даатгал нь даатгуулагчийн барьж буй зам барилга байгууламж болон түүний угсралт, барилга баригдаж буй орчинд хамааралтай эд хөрөнгөд учирч болох хохирлыг нөхөн сэргээх, засварлах, нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Хөрөнгийн даатгал нь даатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн болон түрээсийн бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөд гэнэтийн хохирол учирахад засан сэргээх эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Уул уурхайн салбар

Тус даатгал нь даатгуулагч байгуулагын эзэмшлийн агуулах зориулалтын байранд байгаа ашигт малтмал, газрын тосны бүтээгдэхүүнд аливаа урьдчилан тооцоолоогүй гэнэтийн үйл явдлын улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаа болон бараа бүтээгдэхүүний чанараас шалтгаалан гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол, гэмтэл бэртэл учруулсан тохиолдолд даатгагч нөхөн төлөх, сэргээн засварлах ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Үл хөдлөх хөрөнгө

Үйлдвэрлэлийн ба үйлдвэрлэлийн бус зориулалттай барилга байгууламж, хувийн барилга байгууламж, орон сууц, зам гүүр, далан зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийг бүх төрлийн эрсдэлээс хамгаалах зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛ

Үл хөдлөх хөрөнгө

АрдМэнд эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагч байгууллагын ажилчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрүүл мэндийг хамгаалах олон төрлийн багцын сонголт бүхий хувийн эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com