БИЗНЕС

Бизнес

Зээл

ЗЭЭЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛ

Бизнес эрхлэгч таны бизнесийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх, бизнесээ өргөжүүлэхэд тань эргэлтийн хөрөнгө болон үндсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэхэд зориулсан зээлийн үйлчилгээ юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

БИЗНЕС

Бизнес

Зээл

Зээл

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛ

Бизнес эрхлэгч таны бизнесийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх, бизнесээ өргөжүүлэхэд тань эргэлтийн хөрөнгө болон үндсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэхэд зориулсан зээлийн үйлчилгээ юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com