БИЗНЕС

Бизнес

Бизнесийн зээл

Бизнесийн зээл

Бизнесийн зээл

2саяас - 500 сая төгрөг хүртэлх


Бизнес эрхлэгч таны бизнесийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх, богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгө болон бизнесийн үндсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэхэд зориулсан зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн нөхцөл

Бичил бизнесийн зээл

Зээлийн хэмжээ: ( ₮2 сая - ₮50 сая )

Хугацаа: (6-24 сар)

Хүү: (2.4%-2.8%)

ЖДҮ зээл

Зээлийн хэмжээ: ( ₮50 сая - ₮500 сая )

Хугацаа: (6-36 сар)

Хүү: (2.4%-2.8%)

Зээлийн шугам

Зээлийн хэмжээ: ( ₮20 сая - ₮200 сая )

Хугацаа: (24 сар)

Хүү: (2.4%-2.8%)

Бүрдүүлэх материал

1

ААН-ийн гэрчилгээ, дүрэм, тусгай зөвшөөрөл

2

Хувь эзэмшигчдийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3

Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн гэрчилгээ

4

Орлого баталгаажуулах баримтууд

Хувь хүн

Даатгал

Хөрөнгө оруулалт

Хуримтлал

Зээл

Бизнес

Хөрөнгө оруулалт

Зээл

Даатгал

Хуримтлал

Мерчант

Худалдан авалт

Урамшуулал

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Бизнесийн зээл

2саяас - 500 сая төгрөг хүртэлх


Бизнес эрхлэгч таны бизнесийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийх, богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгө болон бизнесийн үндсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэхэд зориулсан зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн нөхцөл

Бичил бизнесийн зээл

Зээлийн хэмжээ: ( ₮2 сая - ₮50 сая )

Хугацаа: (6-24 сар)

Хүү: (2.4%-2.8%)

ЖДҮ зээл

Зээлийн хэмжээ: ( ₮50 сая - ₮500 сая )

Хугацаа: (6-36 сар)

Хүү: (2.4%-2.8%)

Зээлийн шугам

Зээлийн хэмжээ: ( ₮20 сая - ₮200 сая )

Хугацаа: (24 сар)

Хүү: (2.4%-2.8%)

Бүрдүүлэх материал

1

ААН-ийн гэрчилгээ, дүрэм, тусгай зөвшөөрөл

2

Хувь эзэмшигчдийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3

Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн гэрчилгээ

4

Орлого баталгаажуулах баримтууд

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com