БИЗНЕС

НЭГТГЭН, НИЙЛҮҮЛЭХ M&A БОЛОН ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

НЭГТГЭН, НИЙЛҮҮЛЭХ M&A БОЛОН ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

нЭГТГЭН, НИЙЛҮҮЛЭХ M&A БОЛОН ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

Ард Секюритиз нь өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагааны хүрээнд компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах, хэлбэрийг өөрчлөх шийдлүүдийг гарган, мэргэжлийн өндөр түвшний үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг.

Өөрчлөн байгуулах ажлын төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөө

Нийт 7-8 сар үргэлжилнэ

Хяналтын багц шилжүүлэх тендер

30 хоног

Олон нийтэд зарлах, хүргүүлэх

30 хоног

Нэр солих

1 сар + 1 сар

Гэрээний хамрах хүрээ тохиролцох

14 хоног

ХЭХ зарлах, хуралдах, мэдэгдэх

40 хоног

ХНХ нэмэгдүүлж, нэмж хувьцаа гаргах

3 сар

Аудитын дүгнэлт 2 компани

1-2 сар

Хуулийн дүнгэлт (нэгтгэсэн)

2 сар

Үнэлгээ

1-2 сар

Бизнес төлөвлөгөө

1 сар

Үнэт цаасны танилцуулга

1-2 сар

МХБ-д материал өгөх, зөвшөөрөл авах

14 хоног

СЗХ-д материал өгөх, зөвшөөрөл авах

Ажлын 20 хоног

МХБ-д материал өгөх, зөвшөөрөл авах

30 хоног

СЗХ-д материал өгөх, зөвшөөрөл авах

30 хоног

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

нЭГТГЭН, НИЙЛҮҮЛЭХ M&A БОЛОН ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

Ард Секюритиз нь өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагааны хүрээнд компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах, хэлбэрийг өөрчлөх шийдлүүдийг гарган, мэргэжлийн өндөр түвшний үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com