БИЗНЕС

Нүүр

Бизнес

Хуримтлал

БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭТГЭВРИЙН ХУРИМТЛАЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭТГЭВРИЙН ХУРИМТЛАЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭТГЭВРИЙН ХУРИМТЛАЛ

Ажил олгогч таны бизнесийн гол хөдөлгөгч хүч бол танай байгууллагын ажиллагсад юм.


Ирээдүй нь баталгаатай, тогтвор суурьшилтай, ажилдаа дуртай ажилтныг бүтээхэд энэхүү хуримтлал туслах болно

Ерөнхий мэдээлэл

ХУРИМТЛАЛ ҮҮСГЭХ ДООД ДҮН

30'000₮ /Цалингаас хувьлуулан тооцоолох боломжтой/

ХУРИМТЛАЛДАА ОРЛОГО ХИЙХ ДЭЭД ДҮН

Хязгаар байхгүй

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

5 жил, автомат сунгагдана

ӨГӨӨЖ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

Нийлмэл аргаар бодогдоно

ДАВУУ ТАЛ

1

Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс

2

Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно

3

Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой

4

Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ"

Байгууллагад үүсэх давуу талууд

Ажилчдаа удаан хугацаанд тогтвортой ажиллуулах хөшүүрэг

Ажилчдын санхүүгийн нэмэлт баталгаа болно

Чадварлаг боловсон хүчинг зардал багатайгаар ажиллуулна

Ажилтанд үүсэх давуу талууд:

Нэмэлт урамшууллын систем

Хурдацтай өсөх хуримтлал, байгууллага өмнөөс нь хуримтлалд орлого хийнэ

Хөрвөх чадвартай хуримтлал

Ирээдүйд авах тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

Хуримтлал багц /Тогтмол өгөөжийг сонгож, тэтгэврийн дүнгээ өөрсдөө тодорхойлох боломж./

Хувь хүн

Даатгал

Хөрөнгө оруулалт

Хуримтлал

Зээл

Бизнес

Хөрөнгө оруулалт

Зээл

Даатгал

Хуримтлал

Мерчант

Худалдан авалт

Урамшуулал

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭТГЭВРИЙН ХУРИМТЛАЛ

Ажил олгогч таны бизнесийн гол хөдөлгөгч хүч бол танай байгууллагын ажиллагсад юм.


Ирээдүй нь баталгаатай, тогтвор суурьшилтай, ажилдаа дуртай ажилтныг бүтээхэд энэхүү хуримтлал туслах болно

Ерөнхий мэдээлэл

ХУРИМТЛАЛ ҮҮСГЭХ ДООД ДҮН

30'000₮ /Цалингаас хувьлуулан тооцоолох боломжтой/

ХУРИМТЛАЛДАА ОРЛОГО ХИЙХ ДЭЭД ДҮН

Хязгаар байхгүй

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

5 жил, автомат сунгагдана

ӨГӨӨЖ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

Нийлмэл аргаар бодогдоно

ДАВУУ ТАЛ

1

Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс

2

Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно

3

Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой

4

Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ"

Байгууллагад үүсэх давуу талууд

Ажилчдаа удаан хугацаанд тогтвортой ажиллуулах хөшүүрэг

Ажилчдын санхүүгийн нэмэлт баталгаа болно

Чадварлаг боловсон хүчинг зардал багатайгаар ажиллуулна

Ажилтанд үүсэх давуу талууд:

Нэмэлт урамшууллын систем

Хурдацтай өсөх хуримтлал, байгууллага өмнөөс нь хуримтлалд орлого хийнэ

Хөрвөх чадвартай хуримтлал

Ирээдүйд авах тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

Хуримтлал багц /Тогтмол өгөөжийг сонгож, тэтгэврийн дүнгээ өөрсдөө тодорхойлох боломж./

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com