БИЗНЕС

Өрийн санхүүжилт

Өрийн санхүүжилт

Өрийн бичиг буюу бонд нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Монгол улсын өрийн хэрэгслийн зах зээл дээр Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд бонд гаргах боломжтой

Ерөнхий шаардлага

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСАН ЖИЛ

1-ээс доошгүй жил

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Сүүлийн 1 жилийн тайлан аудитлагдсан байх

САНХҮҮГИЙН ШАЛГУУР

Борлуулалтын орлого, цэвэр ашиг, барьцаа хөрөнгө


ЗАСАГЛАЛЫН ШАЛГУУР

Удирдлагын баг нь тогтвортой ажилласан байх; 

Гол хувьцаа эзэмшигчид нь өөрчлөгдөөгүй байх;

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС

Засаглалын кодексыг дагаж мөрддөг байх

Бонд гаргах үйл ажиллагааны үе шатууд

1

Бэлтгэл үе

Мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах

ХЭХ, ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах

Компанийн болон мэргэжлийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах

Санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт

Бизнесийн үнэлгээ/ Хөрөнгийн үнэлгээ

Хуулийн дүгнэлт

2

Зөвшөөрлийн үе

Үнэт цаасны танилцуулгыг эцэслэн боловсруулах, СЗХ, Биржээс зөвшөөрөл авах

3

Танилцуулгын үе

Олон нийтэд үнэт цаас танилцуулах арга хэмжээ (Roadshow), санхүүжилт татах

4

Арилжааны үе

Захиалга авах, арилжаа эхлүүлэх

Оролцогч талууд

Хөрөнгийн зах зээл дээр үнэт цаасаа гаргахад олон талууд нэгдэн нийлж байж гаргадаг бөгөөд ингэснээр илүү үр дүнтэй ажил болж чаддаг.

АНДЕРРАЙТЕР

Өрийн бичиг гаргах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Магадлан шинжилгээ, дүгнэлт, Үнэт цаасны танилцуулга, Roadshow, Санхүүжилт татах , Арилжаа зохион байгуулах

ХУУЛИЙН ФИРМ

Хуулийн дүгнэлт

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө


АУДИТЫН КОМПАНИ

Санхүүгийн тайлангийн аудит


ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМДАНЫ

Хөрөнгийн үнэлгээ

Компанийн үнэлгээ

Нээлттэй бондын ажлын төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөө

Нийт 7 хоногоор

ХЭХ-р олон нийтэд хувьцаа гаргах шийдвэр

0-1 долоо хоног

Оролцогч байгууллагуудыг сонгон, гэрээ байгуулах

0-1 долоо хоног

Аудитын тайлан

4 долоо хоног

Бизнес төлөвлөгөө

4 долоо хоног

Үнэлгээний тайлан

4 долоо хоног

Хуулийн дүгнэлт

4 долоо хоног

Үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх

5 долоо хоног

Андеррайтерийн дүгнэлт

0-1 долоо хоног

Материал нэгтгэх, хянах

3 долоо хоног

Биржид материал өгөх, зөвшөөрөл авах

3 долоо хоног

СЗХ-д материал өгөх, зөвшөөрөл авах

4 долоо хоног

Үнэт цаасны хадгалалт, бүртгэл, тооцооны гэрээ байгуулах

0-1 долоо хоног

Захиалга авах, арилжаа эхлүүлэх

0-1 долоо хоног

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Өрийн санхүүжилт

Өрийн бичиг буюу бонд нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Монгол улсын өрийн хэрэгслийн зах зээл дээр Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд бонд гаргах боломжтой

Ерөнхий шаардлага

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСАН ЖИЛ

1-ээс доошгүй жил

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Сүүлийн 1 жилийн тайлан аудитлагдсан байх

САНХҮҮГИЙН ШАЛГУУР

Борлуулалтын орлого, цэвэр ашиг, барьцаа хөрөнгө


ЗАСАГЛАЛЫН ШАЛГУУР

Удирдлагын баг нь тогтвортой ажилласан байх; 

Гол хувьцаа эзэмшигчид нь өөрчлөгдөөгүй байх;

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС

Засаглалын кодексыг дагаж мөрддөг байх

Бонд гаргах үйл ажиллагааны үе шатууд

1

Бэлтгэл үе

Мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах

ХЭХ, ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах

Компанийн болон мэргэжлийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах

Санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт

Бизнесийн үнэлгээ/ Хөрөнгийн үнэлгээ

Хуулийн дүгнэлт

2

Зөвшөөрлийн үе

Үнэт цаасны танилцуулгыг эцэслэн боловсруулах, СЗХ, Биржээс зөвшөөрөл авах

3

Танилцуулгын үе

Олон нийтэд үнэт цаас танилцуулах арга хэмжээ (Roadshow), санхүүжилт татах

4

Арилжааны үе

Захиалга авах, арилжаа эхлүүлэх

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com