ХУВЬ ХҮН

Зээл

ЗЭЭЛ

Хуваан төлөх үйлчилгээ

Pick n Pay нь харилцагч болон байгууллагыг холбосон төлбөрийн цогц шийдэл бөгөөд харилцагч дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээний төв, онлайн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ Pick n Pay ашиглан төлбөрөө бүтнээр, хуваан төлөлх, АрдКойноор төлөх, байгууллага дээрх 3 сонголтоор төлбөрөө хүлээн авах боломжтой цогц үйлчилгээ юм.

ЗЭЭЛ

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Хадгаламж барьцаалсан зээл нь та өөрийн хадгаламжын хуримтлагдсан өгөөжид нөлөөлөлгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээлийн үйлчилгээ юм.

ЗЭЭЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Урт хугацаат зээл: Барьцаагүй 50,000-10,000,000 хүртэл зээл авч болох бөгөөд 01-ээс 06 сар хүртэл 6 хувааж төлөх боломжтой.


Богино хугацаат зээл: Барьцаагүй 50,000-3,000,000 хүртэл зээл авч болох бөгөөд 10-40 хоног хүртэл хугацааны эцэст төлнө.

ЗЭЭЛ

Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл нь та өөрийн төгрөгийн болон валютын итгэлцэл болон хуримтлагдсан өгөөжид нөлөөлөлгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээлийн үйлчилгээ юм.

ЗЭЭЛ

АвтомашинЫ ЗЭЭЛ

Харилцагч та автомашинаа барьцаалсан орлого нотлохгүйгээр, машинаа унах нөхцөлөөртэйгөөр, зээлээ хэдхэн минутын дотор шийдүүлэн авах боломжтой боллоо.

ЗЭЭЛ

Шуурхай зээл

Хөрөнгө барьцаалан авах боломжтой таны цаг хугацааг хэмнэсэн шуурхай зээлийн үйлчилгээ юм.

ЗЭЭЛ

Кредит карт

ББСБ-ын анхны карт гаргагчийн тусгай зөвшөөрөл бүхий Ардын үнэнч харилцагчдадаа зориулсан Элит, Премиум ангиллын кредит карт

Харилцагчийн кредит картын лимитийг нийт хөрөнгө оруулалтын дүнд үндэслэн тогтооно.


Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

ХУВЬ ХҮН

Зээл

Зээл

Хуваан төлөх үйлчилгээ

Pick n Pay нь харилцагч болон байгууллагыг холбосон төлбөрийн цогц шийдэл бөгөөд харилцагч дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээний төв, онлайн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ Pick n Pay ашиглан төлбөрөө бүтнээр, хуваан төлөлх, АрдКойноор төлөх, байгууллага дээрх 3 сонголтоор төлбөрөө хүлээн авах боломжтой цогц үйлчилгээ юм.

Зээл

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Хадгаламж барьцаалсан зээл нь та өөрийн хадгаламжын хуримтлагдсан өгөөжид нөлөөлөлгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээл

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Урт хугацаат зээл: Барьцаагүй 50,000-10,000,000 хүртэл зээл авч болох бөгөөд 01-ээс 06 сар хүртэл 6 хувааж төлөх боломжтой.


Богино хугацаат зээл: Барьцаагүй 50,000-3,000,000 хүртэл зээл авч болох бөгөөд 10-40 хоног хүртэл хугацааны эцэст төлнө.

Зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл нь та өөрийн төгрөгийн болон валютын итгэлцэл болон хуримтлагдсан өгөөжид нөлөөлөлгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээл

АвтомашинЫ ЗЭЭЛ

Харилцагч та автомашинаа барьцаалсан орлого нотлохгүйгээр, машинаа унах нөхцөлөөртэйгөөр, зээлээ хэдхэн минутын дотор шийдүүлэн авах боломжтой боллоо.

Зээл

Шуурхай зээл

Хөрөнгө барьцаалан авах боломжтой таны цаг хугацааг хэмнэсэн шуурхай зээлийн үйлчилгээ юм.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Кредит карт

ББСБ-ын анхны карт гаргагчийн тусгай зөвшөөрөл бүхий Ардын үнэнч харилцагчдадаа зориулсан Элит, Премиум ангиллын кредит карт

Харилцагчийн кредит картын лимитийг нийт хөрөнгө оруулалтын дүнд үндэслэн тогтооно.


Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com