Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл нь та өөрийн төгрөгийн болон валютын итгэлцэл болон хуримтлагдсан өгөөжид нөлөөлөлгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн мэдээлэл

ХУГАЦАА

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дуусах хугацаанаас хэтрэхгүй

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Итгэлцлийн хөрөнгийн 80%

1

Зээл цэснээс Итгэлцэл барьцаалсан зээлийг сонгоно.

2

Барьцаалах дансаар өөрийн итгэлцлийн дансаа сонгоно.

3

Хүсч буй зээлийн хэмжээг оруулан үргэлжлүүлэх товчийг дарна

4

Зээлийн хэмжээ, сарын хүүг шалган үргэлжлүүлэх товчийг дарна.

5

Гэрээтэй танилцан, үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар Ард Кейш дансанд зээл олгогдоно.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл

Итгэлцэл барьцаалсан зээл нь та өөрийн төгрөгийн болон валютын итгэлцэл болон хуримтлагдсан өгөөжид нөлөөлөлгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн мэдээлэл

ХУГАЦАА

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дуусах хугацаанаас хэтрэхгүй

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Итгэлцлийн хөрөнгийн 80%

1

Зээл цэснээс Итгэлцэл барьцаалсан зээлийг сонгоно.

2

Барьцаалах дансаар өөрийн итгэлцлийн дансаа сонгоно.

3

Хүсч буй зээлийн хэмжээг оруулан үргэлжлүүлэх товчийг дарна

4

Зээлийн хэмжээ, сарын хүүг шалган үргэлжлүүлэх товчийг дарна.

5

Гэрээтэй танилцан, үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар Ард Кейш дансанд зээл олгогдоно.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com