КРЕДИТ КАРТ

Кредит карт

Кредит карт

ББСБ-ын анхны карт гаргагчийн тусгай зөвшөөрөл бүхий Ардын үнэнч харилцагчдадаа зориулсан Элит, Премиум ангиллын кредит карт

Харилцагчийн кредит картын лимитийг нийт хөрөнгө оруулалтын дүнд үндэслэн тогтооно.

Ерөнхий мэдээлэл

Зарлага

Бэлэн зарлага буюу АТМ болон салбараар үйлчлүүлж зарлага гаргах, мөн ПОБ төхөөрөмж дээрх хийх шилжүүлгийн гүйлгээний эрх; Нийт зээлиийн эрхийн 50 хувь

Худалдан авалт буюу ПОС төхөөрөмж дээр хийгдэх зарлагын гүйлгээний эрх: Нийт эрхийн үлдэгдлийн хэмжээгээр

Зээлийн хүү (жилийн)

Бэлэн мөнгөний гүйлгээ: 38,4%

Худалдан авалтын гүйлгээ: 24%

Нэмэгдүүлсэн хүү

Сар бүр заавал төлөх төлбөрөөс хоногийн 0.2 хувь /үндсэн хүүгийн 20%-аас хэтрэхгүй байна/

Гэрээний хүчинтэй хугацаа

2 жил

Хуулга гарах өдөр

Сар бүрийн 1-нд байна

Төлбөр төлөх өдөр

Сар бүрийн 1-нд байна

Сарын төлбөр (Сар заавал төлөх төлбөр)

Нэхэмжилсэн дүнгийн 10%

Эрх хэтрүүлсэн шимтгэл

Хэтрүүлсэн дүнгийн 1% ( Доод дүн 5,000₮ )

Хугацаа хэтрүүлсэн шимтгэл

Хугацаа хэтэр төлбөрийн 1%, хамгийн багадаа 5,000₮ байна.

Дахин хэвлүүлэх (алдаж гээсэн, гэмтээсэн)

Тухайн үед мөрдөгдөж буй хэмжээгээр

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

КРЕДИТ КАРТ

Кредит карт

Кредит карт

ББСБ-ын анхны карт гаргагчийн тусгай зөвшөөрөл бүхий Ардын үнэнч харилцагчдадаа зориулсан Элит, Премиум ангиллын кредит карт

Харилцагчийн кредит картын лимитийг нийт хөрөнгө оруулалтын дүнд үндэслэн тогтооно.

Ерөнхий мэдээлэл

Зарлага

Бэлэн зарлага буюу АТМ болон салбараар үйлчлүүлж зарлага гаргах, мөн ПОБ төхөөрөмж дээрх хийх шилжүүлгийн гүйлгээний эрх; Нийт зээлиийн эрхийн 50 хувь

Худалдан авалт буюу ПОС төхөөрөмж дээр хийгдэх зарлагын гүйлгээний эрх: Нийт эрхийн үлдэгдлийн хэмжээгээр

Зээлийн хүү (жилийн)

Бэлэн мөнгөний гүйлгээ: 38,4%

Худалдан авалтын гүйлгээ: 24%

Нэмэгдүүлсэн хүү

Сар бүр заавал төлөх төлбөрөөс хоногийн 0.2 хувь /үндсэн хүүгийн 20%-аас хэтрэхгүй байна/

Гэрээний хүчинтэй хугацаа

2 жил

Хуулга гарах өдөр

Сар бүрийн 1-нд байна

Төлбөр төлөх өдөр

Сар бүрийн 1-нд байна

Сарын төлбөр (Сар заавал төлөх төлбөр)

Нэхэмжилсэн дүнгийн 10%

Эрх хэтрүүлсэн шимтгэл

Хэтрүүлсэн дүнгийн 1% ( Доод дүн 5,000₮ )

Хугацаа хэтрүүлсэн шимтгэл

Хугацаа хэтэр төлбөрийн 1%, хамгийн багадаа 5,000₮ байна.

Дахин хэвлүүлэх (алдаж гээсэн, гэмтээсэн)

Тухайн үед мөрдөгдөж буй хэмжээгээр

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

1

Ард Апп дахь Кредит Карт захиалга баннер дээр дарж, карт нээлгэх хүсэлтийг бөглөж илгээх товчийг дарна.

2

Хүсэлт илгээгдсэний дараа ажын 8 цагийн дотор хариу мэдэгдэх болно.

1

Ард Апп дахь Кредит Карт захиалга баннер дээр дарж, карт нээлгэх хүсэлтийг бөглөж илгээх товчийг дарна.

2

Хүсэлт илгээгдсэний дараа ажын 8 цагийн дотор хариу мэдэгдэх болно.