ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Шуурхай зээл

Шуурхай зээл

Хөрөнгө барьцаалан авах боломжтой таны цаг хугацааг хэмнэсэн шуурхай зээлийн үйлчилгээ юм. 20-100 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн мэдээлэл

ЗЭЭЛ АВАХ ДҮН

20-100 сая төгрөг хүртэл

ЗЭЭЛ ЭРГЭН ТӨЛӨХ ХУГАЦАА

1-12 сар хүртэл

ХҮҮ

3.5%-4.0%

Бүрдүүлэх материал

1

Зээлийн өргөдөл / ББСБ маягтаар/

2

Зээл хүсэгчийн цээж зураг

3

Иргэний үнэмлэх

4

Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт

5

Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Шуурхай зээл

Хөрөнгө барьцаалан авах боломжтой таны цаг хугацааг хэмнэсэн шуурхай зээлийн үйлчилгээ юм. 20-100 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн мэдээлэл

ЗЭЭЛ АВАХ ДҮН

20-100 сая төгрөг хүртэл

ЗЭЭЛ ЭРГЭН ТӨЛӨХ ХУГАЦАА

1-12 сар хүртэл

ХҮҮ

3.5%-4.0%

Бүрдүүлэх материал

1

Зээлийн өргөдөл / ББСБ маягтаар/

2

Зээл хүсэгчийн цээж зураг

3

Иргэний үнэмлэх

4

Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт

5

Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com