МЕРЧАНТ

Мерчант

Төлбөрийн шийдэл

Харилцагч, байгууллагыг холбосон төлбөрийн цогц шийдэл

Pick n Pay үйлчилгээ гэж юу вэ?

Pick n Pay нь харилцагч болон байгууллагыг холбосон төлбөрийн цогц шийдэл бөгөөд харилцагч дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээний төв, онлайн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ Pick n Pay ашиглан төлбөрөө бүтнээр, хуваан төлөх, Ардкойноор төлөх, байгууллага дээрх 3 сонголтоор төлбөрөө хүлээн авах боломжтой цогц үйлчилгээ юм.

Борлуулалтын орлогоо шууд хүлээн аваx

Төлбөрөө бүтнээр болон Ардкойноор хүлээн авах, Ардкойноор төлсөн төлбөрийг төгрөгөөр хөрвүүлэн авах


Урамшууллын оноотой болох, үнийн дүнгийн хүссэн хувиар харилцагчаа Ардкойноор урамшуулах

Веб хувилбар ашиглан борлуулалтаа хянах, дансны хуулга, үлдэгдэл шалгах, гүйлгээ шивэх, батлах зэрэг шатлал бүрд эрхийн тохиргоог тохируулах

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

МЕРЧАНТ

Мерчант

Төлбөрийн шийдэл

Харилцагч, байгууллагыг холбосон төлбөрийн цогц шийдэл

Pick n Pay үйлчилгээ гэж юу вэ?

Pick n Pay нь харилцагч болон байгууллагыг холбосон төлбөрийн цогц шийдэл бөгөөд харилцагч дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээний төв, онлайн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ Pick n Pay ашиглан төлбөрөө бүтнээр, хуваан төлөх, Ардкойноор төлөх, байгууллага дээрх 3 сонголтоор төлбөрөө хүлээн авах боломжтой цогц үйлчилгээ юм.

Борлуулалтын орлогоо шууд хүлээн аваx

Урамшууллын оноотой болох, үнийн дүнгийн хүссэн хувиар харилцагчаа Ардкойноор урамшуулах

Төлбөрөө бүтнээр болон Ардкойноор хүлээн авах, Ардкойноор төлсөн төлбөрийг төгрөгөөр хөрвүүлэн авах

Веб хувилбар ашиглан борлуулалтаа хянах, дансны хуулга, үлдэгдэл шалгах, гүйлгээ шивэх, батлах зэрэг шатлал бүрд эрхийн тохиргоог тохируулах

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com