ХУВЬ ХҮН

Хуримтлал

ХУРИМТЛАЛ

итгэлцэл

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" нь Иргэн, Байгууллагад зориулсан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн бөгөөд харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан, тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр авч ББСБ нь ...

ХУРИМТЛАЛ

Cupcake

Cupcake нь 6-24 сарын хугацаатай, гүйлгээ бүрээ ₮100, ₮1,000, ₮5,000, ₮10,000 гэж бүхэлчилж БАГА ДҮНГЭЭР ХУРИМТЛУУЛАХ хуримтлалын үйлчилгээ юм.

ХУРИМТЛАЛ

Тэтгэврийн хуримтлал

Хувийн тэтгэврийн хуримтлал нь харилцагч тодорхой мөнгөн дүнг хуримтлуулж. урт хугацаанд тогтвортой өсөлтийг бий болгодог сан бөгөөд тухайн харилцагч тэтгэвэрт гарах насанд хүрэх үедээ хангалттай тэтгэврийн орлоготой байхад оршино.

ХУРИМТЛАЛ

Хүүхдийн хадгаламж

Хүүхдийн хадгаламж 18 нас хүртэл нь хадгаламжийн хугацааг жил бүр сунгах боломжтой.

ХУРИМТЛАЛ

Хугацаат хадгаламж

Өндөр хүү - Өндөр өгөөж


Харилцагч хүссэн үедээ орлого хийх боломж


Хугацааны эцэст хүүг тооцож, тухайн хадгаламжийн дансанд бэлэн бусаар олгоно.


Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Хуримтлал

итгэлцэл

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" нь Иргэн, Байгууллагад зориулсан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн бөгөөд харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан, тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр авч ББСБ нь ...

Хуримтлал

Cupcake

Cupcake нь 6-24 сарын хугацаатай, гүйлгээ бүрээ ₮100, ₮1,000, ₮5,000, ₮10,000 гэж бүхэлчилж БАГА ДҮНГЭЭР ХУРИМТЛУУЛАХ хуримтлалын үйлчилгээ юм.

Хуримтлал

Тэтгэврийн хуримтлал

Хувийн тэтгэврийн хуримтлал нь харилцагч тодорхой мөнгөн дүнг хуримтлуулж. урт хугацаанд тогтвортой өсөлтийг бий болгодог сан бөгөөд тухайн харилцагч тэтгэвэрт гарах насанд хүрэх үедээ хангалттай тэтгэврийн орлоготой байхад оршино.

Хуримтлал

Хүүхдийн хадгаламж

Хүүхдийн хадгаламж 18 нас хүртэл нь хадгаламжийн хугацааг жил бүр сунгах боломжтой.

Хуримтлал

Хугацаат хадгаламж

Өндөр хүү - Өндөр өгөөж

Харилцагч хүссэн үедээ орлого хийх боломж

Хугацааны эцэст хүүг тооцож, тухайн хадгаламжийн дансанд бэлэн бусаар олгоно.


Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com