ИТГЭЛЦЭЛ

Нүүр

Хувь хүн

Итгэлцэл

ИТГЭЛЦЭЛ

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" нь Иргэн, Байгууллагад зориулсан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн бөгөөд харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан, тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр авч ББСБ нь харилцагчийн өмнөөс эрсдэлийг тооцож, найдвартай байдлыг харгалзан зээл болон бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтад байршуулж, зээлийн эрсдэл, үнэгүйдлээс хамгаалж өндөр үр шим /ашиг/ олж өгөх зорилгоор харилцан ашигтай хамтран ажилладаг үйлчилгээ юм.


Ард Кредит ББСБ ХК нь 2014 оноос хойш иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Итгэлцлийн үйлчилгээг үзүүлж, харилагчдадаа зах зээлийн дунджаас илүү өгөөж, нэмэлт боломжуудыг түгээн ажиллаж байна

1

Хуримтлал цэс рүү орж итгэлцэл хуримтлалыг сонгоно.

2

Хуримтлалын ерөнхий мэдээлэлтэй танилцан, данс нээх товчийг дарна.

3

Хуримтлалын данс нээж буй дүн болон хугацааг сонгож,үргэлжлүүлэх товчийг дарна.

4

Гэрээтэй танилцана уу.

5

Баталгаажуулах товчийг дарж дансаа үүсгэнэ.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

ИТГЭЛЦЭЛ

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" нь Иргэн, Байгууллагад зориулсан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн бөгөөд харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан, тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр авч ББСБ нь харилцагчийн өмнөөс эрсдэлийг тооцож, найдвартай байдлыг харгалзан зээл болон бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтад байршуулж, зээлийн эрсдэл, үнэгүйдлээс хамгаалж өндөр үр шим /ашиг/ олж өгөх зорилгоор харилцан ашигтай хамтран ажилладаг үйлчилгээ юм.


Ард Кредит ББСБ ХК нь 2014 оноос хойш иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Итгэлцлийн үйлчилгээг үзүүлж, харилагчдадаа зах зээлийн дунджаас илүү өгөөж, нэмэлт боломжуудыг түгээн ажиллаж байна

1

Хуримтлал цэс рүү орж итгэлцэл хуримтлалыг сонгоно.

2

Хуримтлалын ерөнхий мэдээлэлтэй танилцан, данс нээх товчийг дарна.

3

Хуримтлалын данс нээж буй дүн болон хугацааг сонгож,үргэлжлүүлэх товчийг дарна.

4

Гэрээтэй танилцана уу.

5

Баталгаажуулах товчийг дарж дансаа үүсгэнэ.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com