CUPCAKE

Cupcake нь 12 сарын хугацаатай, гүйлгээ бүрээ ₮100, ₮1,000, ₮5,000, ₮10,000 гэж бүхэлчилж БАГА ДҮНГЭЭР ХУРИМТЛУУЛАХ хуримтлалын үйлчилгээ юм.


12 сарын өгөөж 16%

1

Ард Аппын бүртгэлээр нэвтрэн орно

Хуримтлал цэс рүү орж cupcake хуримтлалыг сонгоно.

2

Хуримтлал цэсийг сонгоно

Хуримтлалын ерөнхий мэдээлэлтэй танилцан, данс нээх товчийг дарна

3

Бүхэлчлэх утгаа сонгон данс нээх товчийг дарна.

4

Гэрээтэй танилцана уу

5

Баталгаажуулах товчийг дарж дансаа үүсгэнэ.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

CUPCAKE

Cupcake нь 12 сарын хугацаатай, гүйлгээ бүрээ ₮100, ₮1,000, ₮5,000, ₮10,000 гэж бүхэлчилж БАГА ДҮНГЭЭР ХУРИМТЛУУЛАХ хуримтлалын үйлчилгээ юм.


12 сарын өгөөж 16%

1

Ард Аппын бүртгэлээр нэвтрэн орно

Хуримтлал цэс рүү орж cupcake хуримтлалыг сонгоно.

2

Хуримтлал цэсийг сонгоно

Хуримтлалын ерөнхий мэдээлэлтэй танилцан, данс нээх товчийг дарна

3

Бүхэлчлэх утгаа сонгон данс нээх товчийг дарна.

4

Гэрээтэй танилцана уу

5

Баталгаажуулах товчийг дарж дансаа үүсгэнэ.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com