Хугацаат хадгаламж

Хугацаат хадгаламж

Хугацаат

хадгаламж

Хугацаат хадгаламж

Өндөр өгөөж бүхий 6-24 сарын хугацаатай богино хугацааны хадгаламж. Та өөрийн оруулсан хөрөнгөөсөө хамаарч урамшуулал авах боломжтой.

Давуу тал

Хүүгээс хүү бодогддог

Өндөр өгөөжтэй

Даатгагдсан

Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах боломжтой

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Хугацаат хадгаламж

Өндөр өгөөж бүхий 6-24 сарын хугацаатай богино хугацааны хадгаламж. Та өөрийн оруулсан хөрөнгөөсөө хамаарч урамшуулал авах боломжтой.

Давуу тал

Хүүгээс хүү бодогддог

Өндөр өгөөжтэй

Даатгагдсан

Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах боломжтой

1

Ард Аппын бүртгэлээр нэвтрэн орно

Хуримтлал цэсэд хандана.

2

Хугацаат хадгаламж хэсгийг сонгоно

Хуримтлал -> Хугацаат хадгаламж хэсэг рүү орно.

3

Данс нээх

Хуримтлал -> Хугацаат хадгаламж хэсэг рүү орно.

4

Гэрээ байгуулах

Хуримтлал -> Хугацаат хадгаламж хэсэг рүү орно.

5

Дансаа харах

Хуримтлал -> Миний хуримлал хэсэг рүү ороно.

1

Ард Аппын бүртгэлээр нэвтрэн орно

Хуримтлал цэсэд хандана.

2

Хугацаат хадгаламж хэсгийг сонгоно

Хуримтлал -> Хугацаат хадгаламж хэсэг рүү орно.

3

Данс нээх

Хуримтлал -> Хугацаат хадгаламж хэсэг рүү орно.

4

Гэрээ байгуулах

Хуримтлал -> Хугацаат хадгаламж хэсэг рүү орно.

5

Дансаа харах

Хуримтлал -> Миний хуримлал хэсэг рүү ороно.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com