ХУВЬ ХҮН

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалт

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ХУВЬЦАА

Хувьцаа гэдэг нь аливаа нэгэн компанид оруулсан хувь, хэмжээгээрээ хувь эзэмшиж буйг баталж буй, арилжигдах боломжтой үнэт цаасыг хэлдэг. Хувьцаа эзэмшигч болсноор, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагад өөрийнхөө нэрийг дэвшүүлэх, цаашлаад жил бүр ногдол ашиг авах эрх үүснэ. Эдгээрээс гадна, хэрвээ компани нь нэмж үнэт цаас гаргавал хувьцаанаас нь тэргүүн ээлжинд авах боломжууд ч нээлттэй болдог.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

БОНД

Өрийн бичиг буюу бонд нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Монгол улсын өрийн хэрэгслийн зах зээл дээр Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд бонд гаргах боломжтой.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

УХААЛАГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

Хөрөнгө оруулагч та сар бүр тогтмол дүнгээр Монголын шилдэг компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийснээр тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч болж, ногдол ашиг болоод ханшийн зөрүүнээс ашиг олох боломжтой.

Маш амархан...

Яг л сар бүр хадгаламж руугаа орлого хийхтэй адил

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Хөрөнгө Оруулалтын Сан нь харилцагчдаас мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлж, мэргэжлийн баг судалгаа, шинжилгээ хийсний үндсэн дээр төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө санхүүгийн хэрэгсэлд  үр ашигтайгаар хөрөнгө оруулах байдлаар сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд өгөөж хүртэх боломжийг олгодог.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ҮНДЭСНИЙ Хувьчлалын Сан хамтын ХОС

Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын хаалттай ХОС нь урт хугацаанд улс орны эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг төрийн өмчит компанийн хувьчлалд оролцох, дунд хугацаанд Монгол улс төдийгүй дэлхий даяар арилжаалагддаг үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж бодит өгөөжийг хөрөнгө оруулагч нарт бий болгох зорилготой Монгол улсын хамгийн анхны хамтын хаалттай сан юм.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн хамтын ХОС

Монголын анхны хамтын нээлттэй сан болох Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Сангийн багц бидний хөрөнгө оруулалтын бодлогын дагуу дотоодын шилдэг компаниудын хувьцаа, тогтмол орлоготой үнэт цаас, бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгслээс бүрддэг. ХОҮС нь үйл ажиллагаа нь тогтворжсон ногдол ашиг хуваарилдаг компаниудад түлхүү хөрөнгө оруулалт хийж тогтмол өгөөжийг хөрөнгө оруулагч нарт хуваарилахаар ажиллаж байна. Хэрэв та Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэнд нэгдэхийг хүсвэл Ард Аппаараа сангийн нэгж эрхийг аваарай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Баялгийн Менежмент

Баялгийн менежмент нь таны санхүүгийн зорилго, нөхцөл байдалд тулгуурлан хөрөнгийн удирдлагын бүрэн цогц төлөвлөлтийг зөвхөн танд зориулан гаргах менежментийн зөвлөх үйлчилгээ юм.

ӨСДӨГ МАШИН

Автомашинаа зах зээлийн ханшаар худалдаж нийт үнийн дүнд тохирсон хөрөнгө оруулалтыг хийх юм. Үүнд Ардкойн (ARDX) болон Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа (AARD) багтана. Автомашинаа унаж эдлэхдээ хамгийн таатай нөхцөл болох 60 сарын хугацаатай, сарын 1 хувийн хүүтэйгээр эргүүлэн түрээслэх боломжтой. Таны Ардкойн болон хувьцааны 5 жилийн өсөлт нь Өсдөг Машин хөтөлбөрийн гол зорилго юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Хуримтлал

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ХУВЬЦАА

Хувьцаа гэдэг нь аливаа нэгэн компанид оруулсан хувь, хэмжээгээрээ хувь эзэмшиж буйг баталж буй, арилжигдах боломжтой үнэт цаасыг хэлдэг. Хувьцаа эзэмшигч болсноор, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагад өөрийнхөө нэрийг дэвшүүлэх, цаашлаад жил бүр ногдол ашиг авах эрх үүснэ. Эдгээрээс гадна, хэрвээ компани нь нэмж үнэт цаас гаргавал хувьцаанаас нь тэргүүн ээлжинд авах боломжууд ч нээлттэй болдог.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

БОНД

Өрийн бичиг буюу бонд нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Монгол улсын өрийн хэрэгслийн зах зээл дээр Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд бонд гаргах боломжтой.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

УХААЛАГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

Хөрөнгө оруулагч та сар бүр тогтмол дүнгээр Монголын шилдэг компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийснээр тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч болж, ногдол ашиг болоод ханшийн зөрүүнээс ашиг олох боломжтой.

Маш амархан...

Яг л сар бүр хадгаламж руугаа орлого хийхтэй адил

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Хөрөнгө Оруулалтын Сан нь харилцагчдаас мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлж, мэргэжлийн баг судалгаа, шинжилгээ хийсний үндсэн дээр төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө санхүүгийн хэрэгсэлд  үр ашигтайгаар хөрөнгө оруулах байдлаар сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд өгөөж хүртэх боломжийг олгодог.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ҮНДЭСНИЙ Хувьчлалын Сан хамтын ХОС

Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын хаалттай ХОС нь урт хугацаанд улс орны эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг төрийн өмчит компанийн хувьчлалд оролцох, дунд хугацаанд Монгол улс төдийгүй дэлхий даяар арилжаалагддаг үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж бодит өгөөжийг хөрөнгө оруулагч нарт бий болгох зорилготой Монгол улсын хамгийн анхны хамтын хаалттай сан юм.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн хамтын ХОС

Монголын анхны хамтын нээлттэй сан болох Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Сангийн багц бидний хөрөнгө оруулалтын бодлогын дагуу дотоодын шилдэг компаниудын хувьцаа, тогтмол орлоготой үнэт цаас, бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгслээс бүрддэг. ХОҮС нь үйл ажиллагаа нь тогтворжсон ногдол ашиг хуваарилдаг компаниудад түлхүү хөрөнгө оруулалт хийж тогтмол өгөөжийг хөрөнгө оруулагч нарт хуваарилахаар ажиллаж байна. Хэрэв та Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэнд нэгдэхийг хүсвэл Ард Аппаараа сангийн нэгж эрхийг аваарай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Баялгийн Менежмент

Баялгийн менежмент нь таны санхүүгийн зорилго, нөхцөл байдалд тулгуурлан хөрөнгийн удирдлагын бүрэн цогц төлөвлөлтийг зөвхөн танд зориулан гаргах менежментийн зөвлөх үйлчилгээ юм.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ӨСДӨГ МАШИН

Автомашинаа зах зээлийн ханшаар худалдаж нийт үнийн дүнд тохирсон хөрөнгө оруулалтыг хийх юм. Үүнд Ардкойн (ARDX) болон Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа (AARD) багтана. Автомашинаа унаж эдлэхдээ хамгийн таатай нөхцөл болох 60 сарын хугацаатай, сарын 1 хувийн хүүтэйгээр эргүүлэн түрээслэх боломжтой. Таны Ардкойн болон хувьцааны 5 жилийн өсөлт нь Өсдөг Машин хөтөлбөрийн гол зорилго юм.

Хөрөнгө оруулалт

Даатгал

Хуримтлал

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com