Баялгийн Менежмент

Баялгийн Менежмент

Баялгийн

Менежмент

Баялгийн Менежмент

ЗӨВХӨН ТАНД ЗОРИУЛАВ

Баялгийн менежмент нь таны санхүүгийн зорилго, нөхцөл байдалд тулгуурлан хөрөнгийн удирдлагын бүрэн цогц төлөвлөлтийг зөвхөн танд зориулан гаргах менежментийн зөвлөх үйлчилгээ юм.

Веб хаягаар зочлох

САНХҮҮГИЙН ӨСӨЛТ

Бид хөрөнгө оруулагч үндэстэнг цогцлоох эрхэм зорилгынхоо хүрээнд хөрөнгөө өсгөх, хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын зөвхөн танд зориулан стратеги боловсруулж санхүүгийн тогтвортой байдалд хүрэхэд тань туслах болно.

Хувь хүн

Даатгал

Хөрөнгө оруулалт

Хуримтлал

Зээл

Бизнес

Хөрөнгө оруулалт

Зээл

Даатгал

Хуримтлал

Мерчант

Худалдан авалт

Урамшуулал

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Эрсдэлийн удирдлага

Харилцагчийнхаа хөрөнгийн ирээдүйн үнэ цэнийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй учирч болзошгүй эрсдэлийг тооцон даатгал, хууль, татварын мэргэжлийн зөвлөгөө хүргэн үйлчилнэ.

Баялгийн удирдлага

Зөвхөн таны зорилго, санхүүгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан багц төлөвлөгөөг боловсруулж, гадаад болон дотоод хувьцаа, бонд, хамтын сан, биржийн арилжааны сан, үл хөдлөх хөрөнгө, крипто зэрэгт хөрөнгө оруулалтын санал боловсруулна.

ЗӨВХӨН ТАНД ЗОРИУЛАВ

Баялгийн менежмент нь таны санхүүгийн зорилго, нөхцөл байдалд тулгуурлан хөрөнгийн удирдлагын бүрэн цогц төлөвлөлтийг зөвхөн танд зориулан гаргах менежментийн зөвлөх үйлчилгээ юм.

Веб хаягаар зочлох

Бид хөрөнгө оруулагч үндэстэнг цогцлоох эрхэм зорилгынхоо хүрээнд хөрөнгөө өсгөх, хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын зөвхөн танд зориулан стратеги боловсруулж санхүүгийн тогтвортой байдалд хүрэхэд тань туслах болно.

САНХҮҮГИЙН ӨСӨЛТ

Баялгийн удирдлага

Зөвхөн таны зорилго, санхүүгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан багц төлөвлөгөөг боловсруулж, гадаад болон дотоод хувьцаа, бонд, хамтын сан, биржийн арилжааны сан, үл хөдлөх хөрөнгө, крипто зэрэгт хөрөнгө оруулалтын санал боловсруулна.

Эрсдэлийн удирдлага

Харилцагчийнхаа хөрөнгийн ирээдүйн үнэ цэнийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй учирч болзошгүй эрсдэлийг тооцон даатгал, хууль, татварын мэргэжлийн зөвлөгөө хүргэн үйлчилнэ.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com