Бидний санал болгож буй үйлчилгээ

Бонд буюу өрийн бичиг нь үнэт цаасны нэг төрөл юм. Бондыг нээлттэй болон хаалттай гэж ангилдаг. Хөрөнгө оруулагчид компанийн бондод хөрөнгө оруулж байгаа нь бонд гаргаж буй компанид мөнгө зээлж байгаа гэсэн үг ба компани үүний хариуд хөрөнгө оруулагчид үндсэн төлбөр болон купон буюу хүүг эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлнө. Бондыг компаниас гадна засгийн газар гаргаж болдог.

Давуу талууд

Тогтмол өгөөж

Хүүгийн төлбөрийг (купон) тодорхой давтамжтай авах бөгөөд бондын хугацааны эцэст үндсэн төлбөрөө авч дуусна. Таны хүртэх өгөөжийн хэмжээ тодорхой байдаг.

Эрсдэл бага

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хүлээн авахаас гадна бонд гаргагч компанид эрсдэл үүссэн тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдээс түрүүлж мөнгө нэхэмжлэх эрхтэй.

Хүүгийн түвшин өндөр

Арилжааны банкны хадгаламжийн хүүгээс 7-8 хувиар өндөрХэлбэлзэл бага

Бондын үнэ, одоогийн хүү болон инфляцын түвшингээс хамаарч хэлбэлзэж болох боловч хувьцаатай харьцуулахад илүү тогтвортой байдаг.

Нээлттэй бонд

Нээлттэй бонд гэж юу вэ?

Тус бонд нь бирж дээр нээлттэй арилжаалагддаг бөгөөд бүх төрлийн хөрөнгө оруулагч нар авч хоёрдогч зах зээл дээр арилжаанд оролцох боломжтой.

Хаалттай бонд

Хаалттай бонд гэж юу вэ?

Хаалттай бондыг бонд гаргагч компани болон андеррайтер компани өөрсдийн харилцагчдадаа хаалттай хүрээнд санал болгодог ба хүүгийн түвшин нээлттэй бондоос өндөр байдаг.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Бидний санал болгож буй үйлчилгээ

Бонд буюу өрийн бичиг нь үнэт цаасны нэг төрөл юм. Бондыг нээлттэй болон хаалттай гэж ангилдаг. Хөрөнгө оруулагчид компанийн бондод хөрөнгө оруулж байгаа нь бонд гаргаж буй компанид мөнгө зээлж байгаа гэсэн үг ба компани үүний хариуд хөрөнгө оруулагчид үндсэн төлбөр болон купон буюу хүүг эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлнө. Бондыг компаниас гадна засгийн газар гаргаж болдог.

Давуу талууд

Тогтмол өгөөж

Хүүгийн төлбөрийг (купон) тодорхой давтамжтай авах бөгөөд бондын хугацааны эцэст үндсэн төлбөрөө авч дуусна. Таны хүртэх өгөөжийн хэмжээ тодорхой байдаг.

Эрсдэл бага

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хүлээн авахаас гадна бонд гаргагч компанид эрсдэл үүссэн тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдээс түрүүлж мөнгө нэхэмжлэх эрхтэй.

Хүүгийн түвшин өндөр

Арилжааны банкны хадгаламжийн хүүгээс 7-8 хувиар өндөр

Хэлбэлзэл бага

Бондын үнэ, одоогийн хүү болон инфляцын түвшингээс хамаарч хэлбэлзэж болох боловч хувьцаатай харьцуулахад илүү тогтвортой байдаг.

Нээлттэй бонд

Нээлттэй бонд гэж юу вэ?

Тус бонд нь бирж дээр нээлттэй арилжаалагддаг бөгөөд бүх төрлийн хөрөнгө оруулагч нар авч хоёрдогч зах зээл дээр арилжаанд оролцох боломжтой.

Хаалттай бонд

Хаалттай бонд гэж юу вэ?

Хаалттай бондыг бонд гаргагч компани болон андеррайтер компани өөрсдийн харилцагчдадаа хаалттай хүрээнд санал болгодог ба хүүгийн түвшин нээлттэй бондоос өндөр байдаг.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com