ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН ХАМТЫН ХОС

Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хамтын хос

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН ХАМТЫН ХОС

Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хамтын хос

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН ХАМТЫН ХОС

Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан удаах хөрөнгө оруулалтын сан болох Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Хамтын ХОС /ХОҮС гэх/ нь Монгол улсад үүсгэн байгуулагдаж буй анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн нэг юм. Тус сан нь мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын багаар удирдуулж цаг үетэйгээ уялдуулан ул суурьтай судалгаа шинжилгээн дээр тулгуурлаж хөрөнгө оруулалтаа хийдэг.

Монгол улсын анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.

Үнэ:

934,91

Өгөөж(NAV):

934.91

Зорилтот өгөөж

16.9

1

Ард Аппын бүртгэлээр нэвтрэн орно

Хөрөнгө оруулалт цэсэд хандана.

2

Сан хэсгийг сонгоно

Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.

3

Сангийн нэгж эрх авах

Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.

4

Захиалга өгөх

Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.

5

Захиалга харах

Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.

Видео танилцуулга

5:07 / 15:28

Made at Theorem with love

Түүхэн үзүүлэлт

Хугацаа

Өгөөж(NAV)

Жилийн эхнээс

-5.67 %

Сүүлийн 12 сар

-5.79 %

Сүүлийн 2 жил

-

Сүүлийн 5 жил

-

Сан байгуулагдсанаас хойш

-6.51 %

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН ХАМТЫН ХОС

Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан удаах хөрөнгө оруулалтын сан болох Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Хамтын ХОС /ХОҮС гэх/ нь Монгол улсад үүсгэн байгуулагдаж буй анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн нэг юм. Тус сан нь мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын багаар удирдуулж цаг үетэйгээ уялдуулан ул суурьтай судалгаа шинжилгээн дээр тулгуурлаж хөрөнгө оруулалтаа хийдэг.

Монгол улсын анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.

Үнэ:

934,91

Өгөөж(NAV):

934.91

Зорилтот өгөөж

16.9

1

Хөрөнгө оруулалт хэсэгт хандана

Ард Апп -> Хөрөнгө оруулалт цэс -> Хуримтлал хэсэгт хандана.

2

Хувьцааны багц үүсгэх

Хуримтлал үүсгэх хувьцаа болон мөнгөн дүнгээ оруулна.

3

Хуримтлал үүсгэх хугацаа оруулах

Сар бүр автомат таталт хийх данс, давтамж, өдөр, хугацаагаа сонгоно.

4

Гэрээний нөхцөлтэй танилцана

Хувьцааны хуримтлал үүсгэх мэдээллийг оруулан, гэрээний нөхцөлтэй танилцана.

5

Багцын мэдээллээ шалгах

Амжилттай үүсгэсэн хуримтлалын багцын мэдээллээ "хуримтлал" хэсгээс хараарай.

Видео танилцуулга

5:07 / 15:28

Made at Theorem with love

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com