ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС

Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын хаалттай ХОС нь урт хугацаанд улс орны эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг төрийн өмчит компанийн хувьчлалд оролцох, дунд хугацаанд Монгол улс төдийгүй дэлхий даяар арилжаалагддаг үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж бодит өгөөжийг хөрөнгө оруулагч нарт бий болгох зорилготой Монгол улсын хамгийн анхны хамтын хаалттай сан юм.

Монголын анхны хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.

Үнэ

₮99.15

Өгөөж(NAV):

₮116.88

Зорилтот өгөөж

₮17.6

1

Ард Аппын бүртгэлээр нэвтрэн орно

Хөрөнгө оруулалт цэсэд хандана.

2

Сан хэсгийг сонгоно

Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.

3

Сангийн нэгж эрх авах

Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.

4

Захиалга өгөх

Таны захиалга биелэнэ

5

Захиалга харах

Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.

Видео танилцуулга

5:07 / 15:28

Made at Theorem with love

Түүхэн үзүүлэлт

Хугацаа

Өгөөж(NAV)

Жилийн эхнээс

-5.67 %

Сүүлийн 12 сар

-5.79 %

Сүүлийн 2 жил

-

Сүүлийн 5 жил

-

Сан байгуулагдсанаас хойш

-6.51 %

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС

Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын хаалттай ХОС нь урт хугацаанд улс орны эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг төрийн өмчит компанийн хувьчлалд оролцох, дунд хугацаанд Монгол улс төдийгүй дэлхий даяар арилжаалагддаг үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж бодит өгөөжийг хөрөнгө оруулагч нарт бий болгох зорилготой Монгол улсын хамгийн анхны хамтын хаалттай сан юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

1

Хөрөнгө оруулалт хэсэгт хандана

Ард Апп -> Хөрөнгө оруулалт цэс -> Хуримтлал хэсэгт хандана.

2

Хувьцааны багц үүсгэх

Хуримтлал үүсгэх хувьцаа болон мөнгөн дүнгээ оруулна.

3

Хуримтлал үүсгэх хугацаа оруулах

Сар бүр автомат таталт хийх данс, давтамж, өдөр, хугацаагаа сонгоно.

4

Гэрээний нөхцөлтэй танилцана

Хувьцааны хуримтлал үүсгэх мэдээллийг оруулан, гэрээний нөхцөлтэй танилцана.

5

Багцын мэдээллээ шалгах

Амжилттай үүсгэсэн хуримтлалын багцын мэдээллээ "хуримтлал" хэсгээс хараарай.

Монголын анхны хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын санд нэгдэнэ үү.

Үнэ

₮99.15

Өгөөж(NAV):

₮116.88

Зорилтот өгөөж

₮17.6

Видео танилцуулга

5:07 / 15:28

Made at Theorem with love