ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРИМТЛАЛ

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРИМТЛАЛ

Үнэт цаасны хуримтлал

Үнэт цаасны хуримтлал

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРИМТЛАЛ

Хөрөнгө оруулагч та сар бүр тогтмол дүнгээр Монголын шилдэг компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийснээр тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч болж, ногдол ашиг болоод ханшийн зөрүүнээс ашиг олох боломжтой.

Маш амархан...

Яг л сар бүр хадгаламж руугаа орлого хийхтэй адил

Бидний танд санал болгож буй үйлчилгээ

Сар бүр тогтмол хөрөнгө оруулалт хийснээр ханшийн хэлбэлзэлд санаа зоволгүй урт хугацаандаа өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.

Хэрвээ та сар бүр 300,000 төгрөгөөр хуримтлал үүсгэвэл :

Сар бүр хуримтлуулах дүн: 300,000 төгрөг

Хуримтлуулах хугацаа: 20 жил

Хүрэх үр дүн ≈ 393,352,200 төгрөг

Багцаа бүрдүүл

Хөрөнгийн бирж дээрх ТОП 20 хувьцаа болон Сангаас сонгон хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлээрэй.

1

Хөрөнгө оруулалт хэсэгт хандана

Ард Апп -> Хөрөнгө оруулалт цэс -> Хуримтлал хэсэгт хандана.

2

Хувьцааны багц үүсгэх

Хуримтлал үүсгэх хувьцаа болон мөнгөн дүнгээ оруулна.

3

Хуримтлал үүсгэх хугацаа оруулах

Сар бүр автомат таталт хийх данс, давтамж, өдөр, хугацаагаа сонгоно.

4

Гэрээний нөхцөлтэй танилцана

Хувьцааны хуримтлал үүсгэх мэдээллийг оруулан, гэрээний нөхцөлтэй танилцана.

5

Багцын мэдээллээ шалгах

Амжилттай үүсгэсэн хуримтлалын багцын мэдээллээ "хуримтлал" хэсгээс хараарай.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРИМТЛАЛ

Хөрөнгө оруулагч та сар бүр тогтмол дүнгээр Монголын шилдэг компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийснээр тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч болж, ногдол ашиг болоод ханшийн зөрүүнээс ашиг олох боломжтой.

Маш амархан...

Яг л сар бүр хадгаламж руугаа орлого хийхтэй адил

Бидний танд санал болгож буй үйлчилгээ

Сар бүр тогтмол хөрөнгө оруулалт хийснээр ханшийн хэлбэлзэлд санаа зоволгүй урт хугацаандаа өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.

Хэрвээ та сар бүр 300,000 төгрөгөөр хуримтлал үүсгэвэл :

Сар бүр хуримтлуулах дүн: 300,000 төгрөг

Хуримтлуулах хугацаа: 20 жил

Хүрэх үр дүн ≈ 393,352,200 төгрөг

Багцаа бүрдүүл

Хөрөнгийн бирж дээрх ТОП 20 хувьцаа болон Сангаас сонгон хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлээрэй.

1

Хөрөнгө оруулалт хэсэгт хандана

Ард Апп -> Хөрөнгө оруулалт цэс -> Хуримтлал хэсэгт хандана.

2

Хувьцааны багц үүсгэх

Хуримтлал үүсгэх хувьцаа болон мөнгөн дүнгээ оруулна.

3

Хуримтлал үүсгэх хугацаа оруулах

Сар бүр автомат таталт хийх данс, давтамж, өдөр, хугацаагаа сонгоно.

4

Гэрээний нөхцөлтэй танилцана

Хувьцааны хуримтлал үүсгэх мэдээллийг оруулан, гэрээний нөхцөлтэй танилцана.

5

Багцын мэдээллээ шалгах

Амжилттай үүсгэсэн хуримтлалын багцын мэдээллээ "хуримтлал" хэсгээс хараарай.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com