ӨСДӨГ МАШИН

Бидний санал болгож буй үйлчилгээ

Автомашинаа зах зээлийн ханшаар худалдаж нийт үнийн дүнд тохирсон хөрөнгө оруулалтыг хийх юм. Үүнд Ардкойн (ARDX) болон Ард

Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа (AARD) багтана. Автомашинаа унаж эдлэхдээ хамгийн таатай нөхцөл болох 60 сарын хугацаатай, сарын 1

хувийн хүүтэйгээр эргүүлэн түрээслэх боломжтой. Таны Ардкойн болон хувьцааны 5 жилийн өсөлт нь Өсдөг Машин хөтөлбөрийн

гол зорилго юм.

Ямар хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт хийх вэ?

Аль төрлийн хөрөнгө оруулалтад (AARD хувьцаа, Ардкойн) илүү сонирхолтой байна, түүнээсээ үндэслээд 10 сая, 20 сая, 30 сая төгрөгийн багцаас хувиа сонгох боломжтой.

AARD 100%

AARD 50%,ARDX 50%

Хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн зарцуулах вэ?

Хөрөнгө оруулалтаа Ард Санхүүгийн Нэгдлээр удирдуулах

Хөрөнгө оруулалтыг нийт 5 жилээр түгжинэ. Хугацааны

эцэст ашиг өгөөжөө хүртэх боломжтой.

Хөрөнгө оруулалтаа өөрөө удирдах

Хөрөнгө оруулалтыг нийт 5 жилээр түгжинэ. Эхний жилээс эхлэн тэнцүү хэмжээгээр захиран зарцуулах эрх бүрэн нээгдэнэ.

1

Ард Апп дахь Өсдөг машин баннер дээр дарж, шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөнө.

2

Сонирхож буй багц, багц бүрдүүлэлтийг сонгож, хадгалах товчийг дарснаар таны хүсэлт илгээгдэнэ.

3

Хүсэлт илгээгдсэний дараа ажын 8 цагийн дотор хариу мэдэгдэх болно.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Бидний санал болгож буй үйлчилгээ

Автомашинаа зах зээлийн ханшаар худалдаж нийт үнийн дүнд тохирсон хөрөнгө оруулалтыг хийх юм. Үүнд Ардкойн (ARDX) болон Ард

Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа (AARD) багтана. Автомашинаа унаж эдлэхдээ хамгийн таатай нөхцөл болох 60 сарын хугацаатай, сарын 1

хувийн хүүтэйгээр эргүүлэн түрээслэх боломжтой. Таны Ардкойн болон хувьцааны 5 жилийн өсөлт нь Өсдөг Машин хөтөлбөрийн

гол зорилго юм.

Ямар хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт хийх вэ?

Аль төрлийн хөрөнгө оруулалтад (AARD хувьцаа, Ардкойн) илүү сонирхолтой байна, түүнээсээ үндэслээд 10 сая, 20 сая, 30 сая төгрөгийн багцаас хувиа сонгох боломжтой.

AARD 100%

AARD 50%,ARDX 50%

Хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн зарцуулах вэ?

Хөрөнгө оруулалтаа Ард Санхүүгийн Нэгдлээр удирдуулах

Хөрөнгө оруулалтыг нийт 5 жилээр түгжинэ. Хугацааны

эцэст ашиг өгөөжөө хүртэх боломжтой.

Хөрөнгө оруулалтаа өөрөө удирдах

Хөрөнгө оруулалтыг нийт 5 жилээр түгжинэ. Эхний жилээс эхлэн тэнцүү хэмжээгээр захиран зарцуулах эрх бүрэн нээгдэнэ.

1

Ард Апп дахь Өсдөг машин баннер дээр дарж, шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөнө.

2

Сонирхож буй багц, багц бүрдүүлэлтийг сонгож, хадгалах товчийг дарснаар таны хүсэлт илгээгдэнэ.

3

Хүсэлт илгээгдсэний дараа ажын 8 цагийн дотор хариу мэдэгдэх болно.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com