ХУВЬ ХҮН

Даатгал

ДААТГАЛ

Эрүүл мэндийн даатгал

ArdMend дотоодын Эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагч байгууллагын ажилтнууд болон иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрүүл мэндийг хамгаалах олон төрлийн багцын сонголт бүхий эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

ДААТГАЛ

Гадаадад зорчигчдын даатгал гэж юу вэ?

Гадаадад зорчигчийн даатгал нь даатгуулагч гадаад улс оронд богино хугацаагаар аялах үед учирч болох гэнэтийн эрсдэлээс хамгаалсан даатгал юм.

ДААТГАЛ

Автомашины даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь даатгуулагчийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой гэнэтийн эрсдэл учирсан тохиолдолд үүсэх санхүүгийн хохирлыг цогцоор нь шийдвэрлэх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

ДААТГАЛ

Жолоочийн албан журмын даатгал

Тус даатгал нь жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

ХУВЬ ХҮН

Даатгал

Даатгал

Эрүүл мэндийн даатгал

ArdMend дотоодын Эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагч байгууллагын ажилтнууд болон иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрүүл мэндийг хамгаалах олон төрлийн багцын сонголт бүхий эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Даатгал

Гадаадад зорчигчдын даатгал гэж юу вэ?

Гадаадад зорчигчийн даатгал нь даатгуулагч гадаад улс оронд богино хугацаагаар аялах үед учирч болох гэнэтийн эрсдэлээс хамгаалсан даатгал юм.

Даатгал

Автомашины даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь даатгуулагчийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой гэнэтийн эрсдэл учирсан тохиолдолд үүсэх санхүүгийн хохирлыг цогцоор нь шийдвэрлэх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Даатгал

Жолоочийн албан журмын даатгал

Тус даатгал нь жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com