Гадаадад зорчигчдын даатгал гэж юу вэ?

Гадаадад зорчигчдын

даатгал гэж юу вэ?

Нүүр

Хувь хүн

Гадаадад зорчигчдын даатгал гэж юу вэ?

Нүүр

Хувь хүн

Гадаадад зорчигчдын даатгал гэж юу вэ?

Гадаадад зорчигчдын даатгал гэж юу вэ?

Гадаадад зорчигчийн даатгал нь даатгуулагчийг гадаад улс оронд богино хугацаагаар аялах үед учирч болох амь нас, эмчилгээний зардал болон аяллын үеийн бусад гэнэтийн эрсдэлээс хамгаалсан даатгал юм.

Веб хаягаар зочлох

Ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Иргэн таныг бүх төрлийн гэнэтийн ослоос хамгаална.

Амь нас

Эрүүл мэнд

50000

1500$ хүртэл

20000$ хүртэл

400$ хүртэл

100$ хүртэл

12000$ хүртэл

150$ хүртэл

100$ хүртэл

Дэлхийн
бүх
орнууд

30000

1500$ хүртэл

12000$ хүртэл

200$ хүртэл

7000$ хүртэл

Япон, АНУ, Канад,

Австралиас бусад

орнууд

40000

1500$ хүртэл

15000$ хүртэл

300$ хүртэл

100$ хүртэл

10000$ хүртэл

150$ хүртэл

100$ хүртэл

Япон, АНУ, Канад,

Австралиас бусад

орнууд

15000

1500$ хүртэл

7000$ хүртэл

50000+10000

$       7.02

$     22.23

$     43.20

$     14.04

$     27.00

$     64.80

$     17.55

$     37.80

$     97.20

 30000+10000

$       4.68

$     16.38

$     31.32

$       9.95

$     21.60

$     46.44

$     14.04

$     28.08

$     69.12

 40000+10000

$       5.85

$     18.72

$     34.56

$       10.53

$     23.76

$     48.60

$     15.21

$     30.24

$     72.36

 15000 +10000

$       3.51

$       11.70

$     23.76

$       7.02

$     15.12

$     35.64

$       9.36

$     19.44

$     54.00

Хураамжийн хөнгөлөлтийн хувь

12%

14%

10%

13%

15%

Даатгалын үнэлгээ /$/

1-4

13-15

31-40

5-9

16-22

41-60

10-12

23-30

61-90

Ам бүлийн тоо

Даатгуулагч гэр бүл, 1 хүүхдийн хамт

Даатгуулагч гэр бүл, 3 хүүхдийн хамт

Даатгуулагч гэр бүлийн хамт /эхнэр нөхөр/

Даатгуулагч гэр бүл, 2 хүүхдийн хамт

Даатгуулагч гэр бүл, 4 хүүхдийн хамт

Даатгалын үнэлгээ:

Зорчих улс

5000$ хүртэл

Япон, АНУ, Канад,

Австрали, Баруун

Европын орнуудаас

бусад орнууд

Дэлхийн
бүх
орнууд

Япон, АНУ, Канад,

Австралиас бусад

орнууд

Япон, АНУ, Канад,

Австралиас бусад

орнууд

Япон, АНУ, Канад,

Австрали, Баруун

Европын орнуудаас

бусад орнууд

Үнэлгээ хүртэл

Эхний үзлэгийн 50 ам доллар

Нэг шүдэнд 100 ам доллараас хэтрэхгүй

Даатгалын үнэлгээ /$/

Ковид – 19

Эмнэлгийн тээвэрлэлт

Багадаа 6 цагийн тээш сааталт

Багадаа 6 цагийн тээш сааталт

Шарил буцаах

Шарил буцаах

Шарил буцаах

 ХУРААМЖ:

Тээш саатах

Нислэг саатах

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх

Амбулаториор эмчлүүлэх

Амбулаториор эмчлүүлэх ӨХХ

Шүдний эмчилгээ

Зорчих улс

Гадаад зорчигчдын даатгалын эрсдэл

Дараах тохиолдолд Даатгагч нөхөн төлбөр олгохгүй

Архаг, хууч өвчин

Даатгуулагч худал мэдүүлсэн тохиолдолд

Даатгуулагч архи, согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодисын нөлөөлөлд автсан бол

Даатгуулагч гэмт хэрэг үйлдсэнтэй холбоотой үүссэн хохирол

Даатгуулагч амиа хорлох (амиа хорлохыг завдсан бол) өөрийгөө гэмтээсэн

Даатгуулагч ХДХВ (Хүний дархлал хомсдолын вирус) болон ДОХ (Дархлалын олдмол хомсдол)-той байсан тохиолдолд

Сайн дурын үр хөндүүлэлт, түүүнтэй холбоотой хүндрэл

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Гадаадад зорчигчдын даатгал гэж юу вэ?

Гадаадад зорчигчийн даатгал нь даатгуулагчийг гадаад улс оронд богино хугацаагаар аялах үед учирч болох амь нас, эмчилгээний зардал болон аяллын үеийн бусад гэнэтийн эрсдэлээс хамгаалсан даатгал юм.

Веб хаягаар зочлох

Ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Иргэн таныг бүх төрлийн гэнэтийн ослоос хамгаална.

Амь нас

Эрүүл мэнд

Дараах тохиолдолд Даатгагч нөхөн төлбөр олгохгүй

Архаг, хууч өвчин

Даатгуулагч худал мэдүүлсэн тохиолдолд

Даатгуулагч архи, согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодисын нөлөөлөлд автсан бол

Даатгуулагч гэмт хэрэг үйлдсэнтэй холбоотой үүссэн хохирол

Даатгуулагч амиа хорлох (амиа хорлохыг завдсан бол) өөрийгөө гэмтээсэн

Даатгуулагч ХДХВ (Хүний дархлал хомсдолын вирус) болон ДОХ (Дархлалын олдмол хомсдол)-той байсан тохиолдолд

Сайн дурын үр хөндүүлэлт, түүүнтэй холбоотой хүндрэл

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com