Жолоочийн албан журмын даатгал

Нүүр

Хувь хүн

Жолоочийн албан журмын даатгал

Жолоочийн албан журмын даатгал гэж юу вэ?

Тус даатгал нь жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Веб хаягаар зочлох

Ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Иргэн таныг бүх төрлийн гэнэтийн ослоос хамгаална.

Амь нас

Эрүүл мэнд

Эд хөрөнгө

Тээврийн хэрэгслийн ангилал

Нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

Даатгалийн суурь хураамж

“A” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл

12500

“B” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл

33000

“C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая хүртэл

42500

“D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая хүртэл

₮100 саяас доошгүй

“Mеханизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл

53000

Давуу тал

Та өөрийн хэрэгцээндээ нийцүүлэн 3 төрлийн багцаас сонгох боломжтой.

Бүх шатлалын Улсын болон Хувиийн эмнэлэгүүдээс үйлчилгээ авах боломжтой

Үнэ бүхий эмчилгээ үйлчилгээг чөлөөтэй авах боломжтой


Архаг хууч өвчнөөс хамгаалагдана


Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлт:

Ард Даатгал ХК-ийн нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт;

Даатгуулагчийн хувийн эрүүл мэндийн дэвтэр;

Эмнэлэг болон эмийн сангаар үйлчлүүлсэн төлбөрийн И-баримт;

Эмнэлэгт хэвтсэн эсвэл гэнэтийн осол бол Эмнэлэгийн лист;

Тахир дутуугийн зэрэг тогтоолгосон бол комиссын шийдвэр;

Гэнэтийн ослоор нас барсан бол нас барсны гэрчилгээ болон шүүх байгууллагаас ослын үеэр амь насаа алдсан тухай баримтын хуулбар;

Сошиалоор холбогдох

Үйлчилгээний ажилтан

Онлайн сайт

Дараах хохирол жолоочийн даатгалын тохиолдолд үл хамаарна гэж үзэн даатгагч нөхөн төлбөр олгохоос гатгалзана:

Сэтгэл санааны хохирол

Хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулснаас үүссэн хохирол

Даатгуулагчийн автотээврийн хэрэгсэл, ачаанд учирсан хохирол

Жолоочийн даатгалын тухай хууль болон энэ гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан хохирол

Даатгуулагчтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр дээрх гэрээний нөхцөл заалтанд өөрчлөлт орсон байж болно

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Жолоочийн албан

журмын даатгал

Нүүр

Хувь хүн

Жолоочийн албан журмын даатгал

Жолоочийн албан журмын даатгал гэж юу вэ?

Тус даатгал нь жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Веб хаягаар зочлох

Ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Иргэн таныг бүх төрлийн гэнэтийн ослоос хамгаална.

Амь нас

Эрүүл мэнд

Эд хөрөнгө

Давуу тал

Та өөрийн хэрэгцээндээ нийцүүлэн 3 төрлийн багцаас сонгох боломжтой.

Бүх шатлалын Улсын болон Хувиийн эмнэлэгүүдээс үйлчилгээ авах боломжтой

Үнэ бүхий эмчилгээ үйлчилгээг чөлөөтэй авах боломжтой

Архаг хууч өвчнөөс хамгаалагдана

Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлт:

Ард Даатгал ХК-ийн нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт;

Даатгуулагчийн хувийн эрүүл мэндийн дэвтэр;

Эмнэлэг болон эмийн сангаар үйлчлүүлсэн төлбөрийн И-баримт;

Эмнэлэгт хэвтсэн эсвэл гэнэтийн осол бол Эмнэлэгийн лист;

Тахир дутуугийн зэрэг тогтоолгосон бол комиссын шийдвэр;

Гэнэтийн ослоор нас барсан бол нас барсны гэрчилгээ болон шүүх байгууллагаас ослын үеэр амь насаа алдсан тухай баримтын хуулбар;

Сошиалоор холбогдох

Үйлчилгээний ажилтан

Онлайн сайт

Дараах тохиолдолд Даатгагч нөхөн төлбөр олгохгүй

Архаг, хууч өвчин

Даатгуулагч худал мэдүүлсэн тохиолдолд

Даатгуулагч архи, согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодисын нөлөөлөлд автсан бол

Даатгуулагч гэмт хэрэг үйлдсэнтэй холбоотой үүссэн хохирол

Даатгуулагч амиа хорлох (амиа хорлохыг завдсан бол) өөрийгөө гэмтээсэн

Даатгуулагч ХДХВ (Хүний дархлал хомсдолын вирус) болон ДОХ (Дархлалын олдмол хомсдол)-той байсан тохиолдолд

Сайн дурын үр хөндүүлэлт, түүүнтэй холбоотой хүндрэл

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com