Хөрөнгө оруулагчийг тодорхойлох асуулга

Энэ асуулга нь таны хөрөнгө оруулалтын зан төлөвийг тодорхойлоход чиглэсэн бөгөөд бид таны хөрөнгө оруулалтын зан төлөвийг тодорхойлсноор танд тохирох хөрөнгө оруулалтын багцыг санал болгох болно.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Алхам 1 - 4

Цаг хугацааны үзүүлэлт:

Алхам 2 - 4

Энэхүү хэсэг нь таны санхүүгийн зорилго, хөрөнгө оруулалтын орж, гарах мөнгөн урсгалын талаар асуух бөгөөд энэхүү үзүүлэлт дээр суурилан танд тохирох хөрөнгө оруулалтын багцыг санал болгох болно.

  

Эрсдэлийн түвшин:

Алхам 3 - 4

Ямар хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн сонгохоос шалтгаалан тухайн бүтээгдэхүүний эрсдэлийн түвшин янз бүр байх ба энэхүү хэсгээр таны эрсдэл хүлээх түвшинг тодорхойлон тухайн түвшинд тохирсон хөрөнгө оруулалтын багцыг санал болгох болно.Сүүлийн гурван сард нийт хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнэ нь 25 хувиар буурсан. Мөн адил таны эзэмшдэг хувьцааны үнэ цэнэ 25 хувиар буурсан. Та юу хийх вэ?(Энэхүү хүснэгт дэхь нөхцөлүүд нь хийсвэр жишээ бөгөөд ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг илэрхийлэхгүй болно)
Ерөнхий мэдээлэл:

Алхам 4 - 4

Энэхүү хэсэг нь таны ерөнхий мэдээллийн талаар асуух бөгөөд тус үзүүлэлт дээр суурилан танд тохирох хөр. хөрөнгө оруулалтын багцыг санал болгох юм.

Сайн байна уу,

Бид таны хариулт дээр үндэслэн таны хөрөнгө оруулалтын зан төлөвийг тодорхойлж дараах багцыг санал болгож байна. Багцыг санал болгохдоо анх оруулсан үнийн дүнгийг тань харгалзан үзэж тараан байршуулсан болно. Эдгээр багц нь ямар нэгэн зах зээлийн урьдчилсан мэдээнд суурилаагүй бөгөөд зөвхөн хөрөнгө оруулалт хийх тодорхой хандлагыг тусгасан болохыг анхаарна уу. Таны хөрөнгө оруулалтын зорилго, дүн, хугацаа зэрэг хүчин зүйлүүд өөрчлөгдсөнөөр таны хөрөнгө оруулалтын багц мөн адил өөрчлөгдөх боломжтой.

Хэрвээ та өөрийн багцтай холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 77078282, 77078181 утсаар холбогдоорой.