МЕРЧАНТ

Мерчант

Ардкойны урамшуулал

Үндэсний хэмжээний төвлөрсөн бус урамшууллын оноо

Бизнес бүрд нээлттэй, төвлөрсөн бус, блокчэйн технологид суурилсан хамгийн том урамшууллын экосистем

Ардкойн гэж юу вэ?

Ардкойн урамшууллын оноо нь хэрэглэгчээ урамшуулан давтан худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ хэрэглэгчийг бий болгон улмаар борлуулалтаа өсгөх блокчэйнд суурилсан, нээлттэй урамшууллын систем юм

УРАМШУУЛАЛ

1

2

Худалдан авалт бүрт Ардкойны урамшуулал

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бүрт Ардкойны урамшуулал

3

Ардкойн ашиглан хөнгөлөлт эдлэх

Aрдкойн урамшууллын оноо нь хэрэглэгчээ урамшуулан давтан худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ хэрэглэгчийг бий болгон улмаар борлуулалтаа өсгөх блокчэйнд суурилсан, нээлттэй урамшууллын систем юм.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

МЕРЧАНТ

Мерчант

Ардкойны урамшуулал

Үндэсний хэмжээний төвлөрсөн бус урамшууллын оноо

Бизнес бүрд нээлттэй, төвлөрсөн бус, блокчэйн технологид суурилсан хамгийн том урамшууллын экосистем

Мерчантаар бүртгүүлэх

Ардкойн гэж юу вэ?

Ардкойн урамшууллын оноо нь хэрэглэгчээ урамшуулан давтан худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ хэрэглэгчийг бий болгон улмаар борлуулалтаа өсгөх блокчэйнд суурилсан, нээлттэй урамшууллын систем юм

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com